Nye regler for varsling fra 01.07.2017

 

Nye regler for varsling fra 01.07.2017

Endringer i arbeidsmiljøloven gjør at alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha varslingsrutiner. Før var det kun plikt til dette når «forholdene tilsier det». Fra 1.7.2017 er det lovpålagt for alle bedrifter med fem eller flere arbeidstakere å ha dette på plass.

Virksomheter som har færre en fem arbeidstakere plikter å utarbeide slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det. De nye endringene gjør varslervernet gjeldende også for innleide arbeidstakere. Disse gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i den virksomheten de er leid inn til.

Det er et krav at rutinene er skriftlige og lett tilgjengelige for alle arbeidstakere. De skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og tillitsvalgte, og oppfordre arbeidstaker til å varsle om kritikkverdige forhold, samt angi fremgangsmåte for varsling i virksomheten.

Taushetsplikt

Av hensyn til arbeidstaker innføres det nå regler om taushetsplikt for Arbeidstilsynet eller andre offentlige organer som mottar varsel om kritikkverdige forhold i en virksomhet. Taushetsplikten gjelder både navn på varsleren og andre identifiserende opplysninger. Formålet med bestemmelsen er å styrke varslerens vern ved å gjøre det tryggere for arbeidstaker å varsle eksternt til offentlige myndigheter.

Ved gjennomføringen av den nye lovgivningen blir alle bestemmelsene om varsling samlet i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven.

Forslag til rutine

Vi har utarbeidet et forslag til rutiner som kan legges ved i eksisterende HMS-system.
Rutine for intern varsling og oppfølging

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X