Internkontroll

Et godt internkontrollsystem bidrar til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS blir fulgt opp.

Virksomhetens ansvar

Den som leder virksomheten har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til helse, miljø og sikkerhet blir fulgt systematisk opp. Et godt internkontrollsystem bidrar til å sørge for at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Skriftlig dokumentasjon

Bedriftens HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig, og det skal blant annet være beskrivelser av:

  • Hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
  • Hvordan virksomheten er organisert, blant annet med fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
  • Hvordan kartlegging av risiko er gjennomført
  • Hva som skal gjøres når og av hvem for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan)
  • Rutine for å håndtere feil og mangler
  • Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten
 
Nettbasert internkontrollsystem
HMSview internkontrollsystem forenkler HMS-arbeidet.
HMSview

HMSview - et bransjetilpasset HMS-system

HMSview passer alle virksomheter og kommer som standard med forslag til oppgaver og aktiviteter, risikovurderinger, vernerunder og mye mer.

Systemet tilfredsstiller krav til internkontrollsystem med moduler som avviksregistrering og håndtering, samt fordeling av oppgaver med påminnelser som sørger for at du ikke glemmer.

HMSview gjør helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet til en integrert del av virksomhetens arbeid for et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø på en enkel og intuitiv måte!

HMSview er det skybaserte internkontrollsystemet som er enkelt å bruke og som vokser i takt med din virksomhet.

Oppgaver

Forhåndsinnlagte oppgaver med påminnelser. Man kan legge inn egne oppgaver med forfallsdato og automatisk påminnelse på e-post til den som er ansvarlig.

Risikovurdering

Bransjetilpassede forslag til punkter i risikovurderingen og intuitive skjemaer gjør arbeidet til en lek. Risikovurderingen tilpasser du til din egen virksomhet.

Avvikshåndtering

Enkel registrering, behandling og velg ansvarlig person for oppfølging av avviket, i tråd med forskrifter. Hurtig bildeopplasting fra mobilen når du er på farten.

Sjekklister

Alle sjekklistene samlet på ett sted, enten det er for vernerunder, el-kontroll, opplæring eller egne. De kan knyttes opp mot oppgaver og kan fordeles på individ- og prosjektnivå.

Kontakt oss om HMSview

Send oss en melding, og vi tar raskt kontakt for en uforpliktende prat.
Ørnulf Giffhorn Krüger
Ørnulf Giffhorn Krüger
Daglig leder