Kuba IK er inkludert i avtalen

Et godt internkontrollsystem bidrar til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS blir fulgt opp og gjør samarbeidet mellom deg som kunde og oss som bedriftshelsetjeneste mye enklere. 

Hos oss får du Kuba IK inkludert i avtalen.

Virksomhetens ansvar

Den som leder virksomheten har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til helse, miljø og sikkerhet blir fulgt systematisk opp. Et godt internkontrollsystem bidrar til å sørge for at problemer oppdages og tas hånd om i tide og gjør arbeidet med bedriftshelse både enklere og mer oversiktlig for både deg som kunde og for oss som din bedriftshelsetjeneste.

Skriftlig dokumentasjon

Bedriftens HMS-arbeid skal dokumenteres skriftlig, og det skal blant annet være beskrivelser av:

  • Hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
  • Hvordan virksomheten er organisert, blant annet med fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
  • Hvordan kartlegging av risiko er gjennomført
  • Hva som skal gjøres når og av hvem for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan)
  • Rutine for å håndtere feil og mangler
  • Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten
 
I Kuba vil din HMS-rådgiver bistå deg med å ha dette i orden.
 
Kuba IK forenkler HMS-arbeidet.

Kuba IK - et bransjetilpasset HMS-system

Kuba IK passer alle virksomheter og kommer som standard med forslag til oppgaver og aktiviteter, risikovurderinger, vernerunder og mye mer.

Systemet tilfredsstiller krav til internkontrollsystem med moduler som avviksregistrering og håndtering, samt fordeling av oppgaver med påminnelser som sørger for at du ikke glemmer.

Kuba IK gjør helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet til en integrert del av virksomhetens arbeid for et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø på en enkel og intuitiv måte!

Kuba IK er et skybasert internkontrollsystem som er enkelt å bruke og som vokser i takt med din virksomhet.

Aktiviteter

Forhåndsinnlagte oppgaver med påminnelser. Man kan legge inn egne oppgaver med forfallsdato og automatisk påminnelse på e-post til den som er ansvarlig.

Risikovurdering

Bransjetilpassede forslag til punkter i risikovurderingen og intuitive skjemaer gjør arbeidet til en lek. Risikovurderingen tilpasser du til din egen virksomhet.

Avvikshåndtering

Enkel registrering, behandling og velg ansvarlig person for oppfølging av avviket, i tråd med forskrifter. Hurtig bildeopplasting fra mobilen når du er på farten.

Sjekklister

Alle sjekklistene samlet på ett sted, enten det er for vernerunder, el-kontroll, opplæring eller egne. De kan knyttes opp mot oppgaver og kan fordeles på individ- og prosjektnivå.

Sikkerhet knyttet til matservering er viktig. Med Kuba Smilefjes har du kontroll på at alle daglige gjøremål er gjennomført og dokumentert på en god måte. 

Kontakt oss om Kuba IK

Send oss en melding, og vi tar raskt kontakt for en uforpliktende prat.
Paul Laws
Salgssjef

Flere enn 20 ansatte?

Vi setter gjerne sammen en løsning som passer for din bedrift.

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg

Motta tilbud

Få et uforpliktende tilbud på e-post.