Fysisk arbeidsmiljø

La oss hjelpe deg med det fysiske arbeidsmiljøet i deres bedrift.

Fysisk, biologisk og kjemisk arbeidsmiljø

Det er satt krav til arbeidsmiljøet vårt gjennom Arbeidsmiljøloven og HMS-forskrifter. En arbeidsplass skal være både trygg og helsefremmende.

Det betyr i praksis at virksomheten skal ha oversikt over de fysiske, biologiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorene. På denne siden kan du lese mer om de ulike områdene og hva Oslo Bedriftshelsetjeneste kan bidra med.

Trenger du hjelp med det fysiske arbeidsmiljøet?

Ta en prat med en av våre erfarne rådgivere.

Inneklima

Støy

Les mer om støyproblematikk.

Les mer

Kjemisk og biologisk

Les mer om kjemiske og biologiske faktorer.

Les mer

Støy

Oslo Bedriftshelsetjeneste tilbyr støymålinger, både punktmåling og måling over en hel arbeidsdag. Det kan være støy fra produksjonsmaskiner, ventilasjonsanlegg, resepsjonsarbeid eller for eksempel kontorlandskap. Vi kan også i samarbeid med arbeidsgiver foreta nødvendig risikovurdering og sørge for at forebyggende tiltak mot støy blir gjennomført. 

Vi vil være en pådriver for at arbeidsmiljøet hos dere blir så støyfritt som det er mulig å få det. Vi har lang erfaring med måling og kartlegging.
Det er mange som opplever at rommet eller arbeidslokalet gir klang og ekstra lyd. La oss bistå med støymålinger og støydempende tiltak.

Støydempende tiltak skreddersys til hver enkelt bedrift og vi kan bistå med lydmåling både før og etter tiltakene er iverksatt.

Kjemiske og biologiske faktorer

Kjemi og biologi er ofte komplekse problemstillinger det det kan være vanskelig å få kontroll og oversikt over. Vi har stor kompetanse med  yrkeshygienikere som kan veilede dere gjennom dette området.

Vi kan utføre måling på all type støv, både respirabelt og totalstøv. Eksempler på støv er mineralstøv som asbest eller kvarts, syntetisk glassfiber, keramiske fibre, trestøv og metallholdig støv.

Oslo Bedriftshelsetjeneste kan tilby støvmålinger ved bruk av personbårne dosimeter som gir daglig eksponering normert til 8 timers arbeidsdag. Trenger du oversikt over korttidseksponering så kan vi utføre dette også. Resultatene blir presentert til deg i en rapport som vi også kan presentere for de ansatte. 

I samarbeid utformer vi tiltak som vil bidra med å redusere eksponeringen og gi en helsefremmende arbeidsplass.

Kontakt oss om fysisk arbeidsmiljø

Send oss en melding, og vi tar raskt kontakt for en uforpliktende prat.
Anita Halvorsen
Yrkeshygieniker

Flere enn 20 ansatte?

Vi setter gjerne sammen en løsning som passer for din bedrift.

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg

Motta tilbud

Få et uforpliktende tilbud på e-post.