Bestill time.

Legetjenester, helseundersøkelser, attester og vaksinering.

Velg tjeneste

Er du usikker på hva du skal velge her bør du rådføre deg med leder eller kontaktperson i din bedrift, eller kontakte oss.
Alle legetjenester utføres ved vår samlokaliserte klinikk, Oslo City Legesenter.

Risikobasert helseundersøkelse

Lovpålagt helseundersøkelse for personer med arbeid med særlig risiko (f.eks støy, kjemikalier, vibrasjon, støv, tungt fysisk arbeid).

Utføres ofte årlig eller hvert 2./3. år.

Bestill time

Generell
helseundersøkelse

Ikke-lovpålagt helseundersøkelse for personer som ikke har arbeidsoppgaver som innebærer særlig risiko (f.eks kontorpersonell).

Utføres ofte årlig eller hvert 2. år.

Bestill time

Legekonsultasjon
bedrift

Ordinær legetime for de fleste typer medisinske problemstillinger som skal dekkes av arbeidsgiver.

Gjelder ikke ved helseundersøkelser

Bestill time

Attest
bedrift

For arbeidsrelaterte attester f.eks i forbindelse med asbestarbeid, kranførere, sjømann- og offshoreattester.

Bestill time

Vaksinering
bedrift

Vaksinering i forbindelse med arbeid. F.eks ved arbeidsreiser og for personer som arbeider under forhold der det er anbefalt vaksinering.

Bestill time

Influensavaksine
bedrift

Influensavaksinering med årets influensavaksine. Som oftest tilgjengelig fra september til medio januar.

Bestill time