Sykefravær

Vi hjelper deg med gode rutiner, systemer og opplæring som gjør forebyggende og oppfølgende arbeid enklere.

Sykefraværsoppfølging

Hvordan jobber dere og følger opp ansatte med sykefravær/nærvær?
Trygge ledere og ansatte er en forutsetning for redusert fravær.

Våre rådgivere bistår med:

  • Lederveiledning
  • System og rutiner
  • Deltakelse i dialogmøter/oppfølgingsmøter
  • Kurs og opplæring for arbeidsgiver/arbeidstaker
  • Tilrettelegging
  • Individsamtaler


Fornøyde ansatte gir redusert fravær – Redusert fravær gir økte besparelser og bedre økonomi. Vi hjelper dere til en bedre økonomi.

Trenger du hjelp med sykefravær?

Ta en prat med våre rådgivere for å få råd og høre om det er noe vi kan bistå med.

Sykefravær - Oslo Bedriftshelsetjeneste

Kontakt oss om sykefravær

Vi tar raskt kontakt for en uforpliktende prat om sykefraværet i din bedrift.
Nick Sandberg
Avdelingsleder