Risikovurdering

Det er viktig å vurdere risiko i virksomheten for å holde risikonivået så lavt som mulig.

Tre sentrale spørsmål

Risikovurdering kan virke som en uoverkommelig oppgave, men det trenger ikke å være så komplisert. Det er viktig å forsøke å holde det enkelt:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
 
Arbeidsgiver har ansvaret for at risikovurdering blir gjennomført. Risikovurderingen skal imidlertid gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne og eventuelt verneombud samt tillitsvalgte.

Trenger du hjelp med risikovurdering?

Ta en prat med våre rådgivere.

Risikovurdering

Risikovurdering og Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens krav er «et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd». Lovens krav er gjeldende for alle virksomheter, uavhengig av størrelse på bedriften din.

Kravet i Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal i samarbeid med arbeidstakerne kartlegge farer og problemer, risikovurdere og sette i gang tiltak for å redusere risikoen. Dette gir deg et overblikk over de ulike eksponeringene arbeidstakerne er utsatt for i løpet av en arbeidsdag. Her vil det generelle bildet over kritiske punkt i arbeidsprosessen bli synlig.

Det kan virke som en uoverkommelig oppgave å guide seg gjennom forskriftene som gir et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Oslo Bedriftshelsetjeneste har lang erfaring med systematisk HMS-arbeid og kan bistå deg med å arbeide systematisk med kravene som stilles.

Hva kan vi bistå med?

Utgangspunktet er arbeidsmiljøfaktorene som arbeidstakerne i virksomheten er eksponert for. Dette varierer fra bransje til bransje. Med lang arbeidserfaring fra ulike bransjer vil vi sette fokus på de punktene, de arbeidsprosessene og faktorene dere er mest eksponert for.

Risikovurderingen vil også gi et innblikk i kritiske punkt/prosesser/faktorer som dere bør arbeide videre med for å redusere risikoen. I tillegg vil dere få en oversikt over punkter og faktorer som dere har under kontroll.

Foruten konsulentbistand i forbindelse med konkrete risikovurderinger, tilbyr vi også Kuba IK internkontrollsystem som gir deg et interaktivt verktøy for gjennomføring av risikovurderinger.

Kontakt oss om risikovurdering

Send oss en melding, så tar vi raskt kontakt for en uforpliktende prat.
Anita Halvorsen
Yrkeshygieniker

Flere enn 20 ansatte?

Vi setter gjerne sammen en løsning som passer for din bedrift.

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg

Motta tilbud

Få et uforpliktende tilbud på e-post.