Litt om Oslo Bedriftshelsetjeneste AS

 
Fremmer trygge og sunne arbeidsplasser
 
Oslo Bedriftshelsetjeneste består av verne- og helsepersonell som bistår med det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheter. Vi er godkjent av Arbeidstilsynet, slik det kreves for å yte bistand til bedrifter som tilhører bransjer der tilknytning til en bedriftshelsetjeneste er obligatorisk.
 
Vårt hovedmål vil alltid være å forebygge at sykdom og skader oppstår på grunn av arbeidsmiljøet. Vi vil være en rådgivningspartner som bidrar til at HMS-tilstanden til våre kunder gradvis blir bedre og mer bærekraftig. Dette vil vi i første rekke gjøre ved å tilby og utføre de aktivitetene som er inkludert i bedriftens medlemskap.

Hvorfor velge oss?

 
Oslo Bedriftshelsetjeneste er liten i størrelse, og det betyr at våre kunder kan dra nytte av personlig kontakt og god oppfølging.
Vår samlokalisering med Oslo City Legesenter gjør at vi også kan tilby f.eks konsultasjoner, helseundersøkelser, vaksiner og arbeidsattester med kort ventetid.
 
  • Personlig kontakt og god oppfølging
  • Inkluderte aktiviteter i årlig medlemspris
  • Innovative og tidsbesparende løsninger
  • Konkurransedyktige priser

Vår bistand

 
For bedrifter som er tilknyttet en bransje der bedriftshelsetjeneste er obligatorisk, er det prosessen under som normalt følges når vi bistår med HMS-arbeidet i virksomheten.
 
Avtaleinngåelse
+
Det tegnes en skriftlig avtale. Denne avtalen sammen med kvittering fra betalt faktura, utgjør beviset for tilknytning til en godkjent bedriftshelsetjeneste.
Kartlegging
+
Samarbeidet starter ved at vi gjør oss kjent med bedriften. Årlig kartleggingsmøte er inkludert i alle våre avtaler, og er noe vi oppfordrer kundene våre til å gjennomføre.
Tiltak
+
Gjennom samarbeid om kartlegging og risikovurdering kan vi rådgi kundene våre om hvilke tiltak som bør gjøres i HMS-arbeidet.
Dokumentasjon
+
Arbeidet dokumenteres gjennom rapporter. I tillegg kan vi også gi råd og samarbeide om handlingsplaner, aktivitetsplaner mm.

Våre bransjer

 
Renholdstjenester
25%
Restaurant og servering
25%
Bygg og eiendomstjenester
15%
Helsetjenester
15%
Andre bransjer
20%

Våre medarbeidere

 

Våre samarbeidspartnere

 
 

Ønsker du et uforpliktende tilbud for din bedrift?

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X