Psykososialt arbeidsmiljø

Hvordan sikre at alle har det bra på jobb og går godt overens med alle kollegaer?

Hva er det psykososiale arbeidsmiljøet?

Det er vanlig at begrepene psykososialt arbeidsmiljø blandes sammen med organisatorisk arbeidsmiljø, og det er kanskje ikke så rart siden de ofte henger sammen. Man ser ofte at de psykososiale arbeidsbetingelsene er en konsekvens av hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt (organistatorisk).

Arbeidsmiljøloven skiller imidlertid mellom de to begrepene.

De psykososiale arbeidsbetingelsene dreier seg først og fremst om de mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen og kravene til psykososialt arbeidsmiljø er regulert i Arbeidsmiljøloven:

 1. Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
 2. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
 3. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
 4. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
 

Psykososialt arbeidsmiljø er et av områdene i arbeidslivet som gir mange ledere hodebry. Hvordan skal man kunne sikre at alle har det bra og går godt overens med alle kolleger? 

Ørnulf Giffhorn Krüger

Trenger du hjelp med det psykososiale arbeidsmiljøet?

Ta en prat med våre spesialister. Vi har utstyr for å måle flere ulike parametere ved deres inneklima.

Psykososialt arbeidsmiljø - Oslo Bedriftshelsetjeneste

Er det mulig å kartlegge og innføre tiltak som bidrar til et godt psykososialt arbeidsmiljø? Er det så viktig?

Vi hjelper bedrifter og organisasjoner med å finne svarene på dette, samt tiltak for å opprettholde eller bedre arbeidsmiljøet.

Våre rådgivere bistår med:

 • Rutiner
 • Risikovurdering
 • Lederveiledning
 • Kartlegging
 • Gruppeveiledning
 • Arbeidmiljøundersøkelser
 • Individsamtaler
 • Konflikthåndtering
 • Kurs og opplæring

Kontakt oss om psykososialt arbeidsmiljø

Vi tar raskt kontakt for en uforpliktende prat om det psykososiale arbeidsmiljøet i din bedrift.
Ørnulf Giffhorn Krüger
Ørnulf Giffhorn Krüger
Daglig leder