Ergonomi

Muskel- og skjelettplager er fremdeles en av de vanligste årsakene til fravær i Norge.

Arbeidsplassvurdering - ergonomisk gjennomgang

Våre fysioterapeuter veileder og gir gode råd om hvordan ansatte best kan utføre sine oppgaver, med minst mulig slitasje. Mye handler om variasjon i arbeidsstilling, og at man er bevisst hvordan man bruker kropp, hjelpemidler, utstyr og arbeidsteknikk.

Våre rådgivere bistår med:

  • Rutiner
  • Veiledning
  • Opplæring
  • Individoppfølging
  • Arbeidsplassvurdering
  • Energipauser
  • Forebyggende konsultasjoner

Trenger du hjelp med ergonomi?

Ta en prat med oss for en uforpliktende prat om hva vi kan bistå med.

Ergonomi - Oslo Bedriftshelsetjeneste

Kontakt oss om ergonomi

Vi tar raskt kontakt for en uforpliktende prat om ergonomi i din bedrift.
Nick Sandberg
Avdelingsleder