Inneklima

Vi bistår din bedrift med kartlegging av inneklimaet og utarbeidelse av tiltak for å bedre situasjonen.

Inneklima på arbeidsplassen

Dårlig inneklima kan medføre helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. Personer med astma og allergiproblemer eller nedsatt immunforsvar er ekstra utsatt. 

Et dårlig inneklima vil gi redusert arbeidskapasitet, og alle er vi tjent med gode forhold på arbeidsplassen.

Trenger du hjelp med inneklimaet?

Ta en prat med våre spesialister. Vi har utstyr for å måle flere ulike parametere ved deres inneklima.

Inneklima

Ventilasjon

Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som f.eks støv, gasser og fuktighet, samt å tilføre frisk og ren luft. Dårlig eller mangelfull ventilasjon kan medføre helseplager. Ventilasjonsanleggene må være tilpasset den driften som skjer i arbeidslokalene, og spesialventilasjon/prosessavsug må vurderes ved bruk av/eksponering for kjemikalier, gasser, støv og lignende.

Se Arbeidstilsynets informasjon om krav til ventilasjon

Temperatur

Les mer om inneklima og temperatur.

Les mer

Støv og renhold

Les mer om inneklima, støv og renhold.

Les mer

Lukter og parfyme

Les mer om inneklima, lukter og parfyme.

Les mer

Lys

Les mer om inneklima og lysforhold.

Les mer

Temperatur

Høy innetemperatur gjør oss mer følsom for forurensninger i luften (svevestøv og avgassinger). 
For eksempel vil personer som bruker linser være spesielt sårbare. Høy temperatur vil også medføre økt avgassing fra materialer i lokalene, som vil kunne gi betennelsesreaksjoner i slimhinner i luftveiene.  

For høye eller lave temperaturer på arbeidsplassen kan gi helseplager som nedsatt konsentrasjon og ytelse, trøtthet og hodepine. Trekk og store temperaturforskjeller kan bidra til smerter i muskler, hodepine og snue.

Se Arbeidstilsynets informasjon om temperatur – varme og kulde på jobben

Støv og renhold

Støvpartikler medfører ofte tørrhetsfølelse i slimhinner, økt slimproduksjon, tett, irritert nese og hoste. 
Støvet kan også inneholde kjemikalier fra bygget eller allergener fra dyr og planter (pollen), som kan gi økt betennelsesreaksjon eller allergi-/ astmaanfall. For å lette arbeidet for renholderne er det viktig å rydde i forkant slik at de enkelt kan komme til for rengjøring. Fjern unødvendige papirer, evt. lagre de i skap eller skuffer. 

Organisk avfall fjernes daglig for å unngå lukt og ubehag. Rengjøring foretas etter tørre metoder; mengde vann og kjemikalier reduseres mest mulig.

Lukter og parfyme

Mange reagerer på parfyme og andre uønskede luktekilder, og det kan variere fra lette symptomer til mer alvorlige problemer. Også passiv røyking er problematisk for mange. Rengjøringsmidler inneholder ofte parfyme, men utvalget av parfymefrie produkter har økt sterkt de siste årene.

Lys

Alle arbeidsplasser skal ha dagslys og utsyn, noe som er nødvendig for å holde oss våkne, opplagte og friske. I tillegg skal det være god allmennbelysning og eventuelt også punktbelysning. Blending fra vindu og lysarmatur, indirekte blending via blanke flater, veksling mellom mørke og lyse flater (stor forskjell) samt plutselig forandringer i belysning bør unngås.

Behovet for god belysning øker med alderen, og lysforholdene bør kunne tilpasses den enkelte.

Se Arbeidstilsynets informasjon om krav til dagslys og utsyn og belysning

Kontakt oss om inneklima

Send oss en melding, og vi tar raskt kontakt for en uforpliktende prat.
Anita Halvorsen
Yrkeshygieniker

Flere enn 20 ansatte?

Vi setter gjerne sammen en løsning som passer for din bedrift.

Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg

Motta tilbud

Få et uforpliktende tilbud på e-post.