Jobber du med hevede armer?

 

En prospektiv studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), befester sammenhengen mellom skuldersmerter og arbeid med hevede armer – særlig blant kvinner.

Studiegruppen besto av unge voksne i deres første arbeidsår etter yrkesskole; frisører, elektrikere, studenter og en gruppe med ulikarted arbeid. Arbeid med armene hevet ble studert ved hjelp av et inklinometer (redskap som måler vinkler). Studien er ennå ikke publisert.

Det ble vurdert varigheten av arbeid med armene hevet over seksti grader og over nitti grader i løpet av arbeidsdagen. Resultatene viser at økende grad av armene hevet, og økende varighet av denne belastningen, er assosiert med skuldersmerter, og at disse funnene er signifikante blant kvinner.

Denne studien indikerer at det kan være et behov for økt oppmerksomhet på arbeidsmiljøet til unge arbeidstakere, spesielt i manuelle yrker, med tanke på å forebygge skuldersmerter. En reduksjon i både hvor høyt og hvor lenge man arbeider med armene hevet kan redusere risikoen for å utvikle skuldersmerter.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X

Orientering om koronavirus