Fysioterapeut og ergonomi

 
 
På arbeidsplassen finnes det mange risikofaktorer som kan føre til slitasje og belastningsplager i kroppen. Det kan være stor forskjell på hvilke belastninger ulike personer tåler.

God ergonomi på arbeidsplassen skaper trivsel, hindrer sykefravær og er økonomisk gunstig.

 
20 prosent av alle arbeidstakere i Norge mellom 16 og 66 år har muskel- og skjelettplager som de mener helt eller delvis skyldes jobbsituasjonen.
 
– Statistisk Sentralbyrå

En vanlig årsak
 
I følge Statistisk sentralbyrå er 130 000 nordmenn sykemeldt hver dag. Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. 20 prosent av alle arbeidstakere i Norge mellom 16 og 66 år har ifølge Statistisk Sentralbyrå muskel- og skjelettplager de mener helt eller delvis skyldes jobbsituasjonen.
Arbeidsmiljølovens § 1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: «Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.».
 
Meningsfullt
 
Å satse på en helsefremmende arbeidsplass kan være gunstig for bedriften på mange måter, særlig fordi det har lettere for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Videre står det i arbeidsmiljøloven § 3-4 at «arbeidsgiveren har plikt til å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne som et ledd i det systematiske helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet.»

Regelmessig fysisk aktivitet kan beskytte mot ulike helseplager og forebygge slitasje og forskjellige belastningsplager.

Siste blogginnlegg fra fysioterapeut
 

obht_pikto
 

Ergonomitjenester

 

Kartlegging

Kartlegging og risikovurdering av ergonomiske forhold.

Tilpasning

Rådgivning og tilpasning av arbeidsplasser for enkeltpersoner eller grupper/avdelinger.

Sykefraværsoppfølging

Oppfølging av arbeidstakere som er, eller som står i fare for å bli sykmeldt.

Helsefremmende

Forebyggende og helsefremmende tiltak i deres bedrift. Fokus på at de ansatte selv lærer å ivareta egen helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Rådgivning

Faglig rådgivning til bedriftsledelsen, vernetjenesten og AMU.

Utstyr

Bistand til kostnadseffektivt innkjøp av riktig ergonomisk utstyr.

Innredning

Hensiktsmessig innredning av arbeidsplassen.

Ergonomikurs

Kurs innen ergonomi, muskel- og skjelettlidelser er en populær tjeneste. Les mer

Ønsker du et uforpliktende tilbud for din bedrift?

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X