Godkjent bedriftshelsetjeneste

Vi hjelper deg å gjøre arbeidsplassen tryggere, mer produktiv samt å følge Arbeidsmiljølovens krav.

Lovpålagt bedriftshelsetjeneste

For bransjer der tilknytning til en bedriftshelsetjeneste er obligatorisk.

Les mer

For kontorbedrifter

Ergonomi, arbeidsmiljø, inneklima, helseundersøkelser og mer.

Les mer

Selvbetjening

Bestilling av tjenester for eksisterende kunder. Legetimer, innlogging etc.

Les mer

Kurs

Kurs

Våre dyktige kursholdere og rådgivere tilbyr både faste oppsatte kurs, samt skreddersydd tilpasning av kurs for din virksomhet.

Forebyggende arbeid

Vårt mål er å være en objektiv rådgivningspartner som fokuserer på forebyggende bistand mot sykdom, skader og uheldig arbeidsbelastning.

Dette gjør vi ved å sette HMS på agendaen og kontinuerlig jobbe for at HMS-tilstanden til våre kunder bedres og kompetansen økes.

Ved å jobbe forebyggende tiltrekker du deg de beste kandidatene. De beste kandidatene gjør deg konkurransedyktig.

Systematisk HMS-arbeid
Arbeidshelse

Arbeidshelse

Velg en bedriftshelsetjeneste som fremmer god arbeidshelse.

Det er stor sammenheng mellom arbeidshelse og folkehelse. Både helsefremmende og helseskadelige forhold i arbeidslivet påvirker helsa vår. Når er man for syk til å jobbe, og har legen som sykmelder alltid god nok oversikt over den ansattes arbeid til å si at vedkomne ikke er arbeidsfør?

Les mer om hvordan vi kan hjelpe dere til bedre arbeidshelse.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om hvordan man planlegger, gjennomfører og organiserer arbeidet, og et arbeidsmiljø krever ulike tilnærminger fordi det er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Det er vel dokumentert at et godt arbeidsmiljø gir en gevinst for alle parter, og at man oppnår bedre helse og motivasjon samt mindre fravær blant ansatte. Dette fører igjen til bedre produktivitet og resultater for virksomhetene samt sparte kostnader for samfunnet.

Et godt arbeidsmiljø