Nye regler for varsling fra 01.07.2017 Endringer i arbeidsmiljøloven gjør at alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha varslingsrutiner. Før var det kun plikt til dette når «forholdene tilsier det». Fra 1.7.2017 er det lovpålagt for alle bedrifter [...]Les mer