Hvert år dør 400 arbeidstakere i Norge som følge av kjemikalieeksponering. Mellom 40-50 arbeidstakere i Norge dør på jobb hvert år. 20% av sykefraværet ved norske virksomheter er arbeidsrelatert.Les mer