Har du blitt utnevnt til verneombud? Her finner du link til et nyttig informasjonsskriv fra Arbeidstilsynet vedrørende verneombudsrollen.Les mer