En prospektiv studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), befester sammenhengen mellom skuldersmerter og arbeid med hevede armer – særlig blant kvinner.Les mer